هیچ مسلمانی از گیوتین تکفیر وهابیت در امان نماند!

چهار شنبه 16 اسفند 1396 - 11:41:39
هیچ مسلمانی از گیوتین تکفیر وهابیت در امان نماند!

تهران- الکوثر: اندیشمند اسلامی گفت باب تکفیر آن گونه که ابن تیمیه و وهابیون آن را گشودند، همه مسلمانان از هر طایفه و مذهبی را از زمان صحابه اسلام (ص) تا امروز شامل می شود و هیچ مسلمانی از گیوتین تکفیر وهابیت در امان نمانده است.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، شیخ اسد محمد قصیر در برنامه «احکام الاسلام» شبکه جهانی الکوثر گفت: همه فتواهای تکفیر در مکتب تکفیری که ابن تیمیه و وهابیت بنیانگذاری کردند مبتنی بر سه اصل یا در سه باب است:

1-توحید اسماء و صفات (باور داشتن به اسم ها و صفت های خداوند)

2-توحید الوهیت و ربوبیت (عاری بودن از شرک آشکار و پنهان و قائل نبودن به وجود فاعلی جز خدا در جهان)

3-نواقض اسلام (اموری که از بین برنده ایمان و اسلام شخص است)

همچنین بخوانید:

چه زمانی تکفیری ها از کشتن مردم دست برمی دارند؟

این استاد پژوهش های عالی اسلامی در ادامه گفتگو با الکوثر افزود: هر سه باب یاد شده به طور کامل برای تکفیر امت اسلامی باز شد، به طوری که کسی که با استفاده از «توحید اسماء و صفات» تکفیر نشد با استفاده از «توحید الوهیت» تکفیر شد و کسی از باب تکفیر اول و دوم نجات یافت با استفاده از «نواقض الاسلام» تکفیر شد. به طور کلی در امت اسلامی از زمان صحابه تاکنون هیچ شخصیت و هیچ مذهب و هیچ طایفه ای نبود که بر اساس این اصول تکفیر نشده باشد.

شیخ اسد محمد قصیر که متخصص در زمینه تاریخ اسلام و تاریخ وهابیت است و تألیفات زیادی در این زمینه دارد افزود: هرکس با ابن تیمیه و وهابیت از در مخالفت درآید با استفاده از یکی از این سه اصل و شاید هم دو یا هر سه اصل یاد شده تکفیر خواهد شد. به این صورت که احیانا اهل سنت و جماعت را با استفاده از «توحید اسماء و صفات» و «توحید الوهیت و ربوبیت» و همچنین با استفاده از «نواقض الاسلام» تکفیر می کنند.


برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرامی فارسی شبکه الکوثر اینجا کلیک کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف