آموزش زبان عربی (مکالمه و احوال پرسی دو رئیس جمهور)

دو شنبه 20 فروردین 1397 - 11:36:23

الرَّئيسُ التُّركي رجب طيِّب أردوغان
يَستَقبِلُ نَظيرَهُ الإيراني حَسَن روحاني
في أَنقَرة.
الرَّئيسانِ تَبادَلا التَّحيَّةَ باللُّغَةِ العَربيَّةِ.
رئيس جمهور تركيه، رجب طيب أردوغان از همتاى ايراني خود حسن روحاني در آنكارا استقبال مي كند.
رؤساى جمهور به زبان عربى احوال پرسي مي كنند.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف