آموزش مکالمه زبان عربی بخش چهارم (بصورت فیلم و ترجمه فارسی)

چهار شنبه 22 فروردین 1397 - 10:0:43

تعلم المحادثة العربية الجزء الرابع

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف