آموزش مکالمه زبان عربی بخش پنجم(بصورت فیلم و ترجمه فارسی)

چهار شنبه 22 فروردین 1397 - 14:1:51

تعلم المحادثة العربية القسم الخامس

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف