آموزش مکالمه زبان عربی بخش ششم (بصورت فیلم و ترجمه فارسی)

چهار شنبه 22 فروردین 1397 - 17:6:32

تعلم المحادثة العربية القسم السادس

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف