تصویری از آیت الله عیسی قاسم هنگام انتقال به بیمارستان

پنج شنبه 23 فروردین 1397 - 8:58:30
 تصویری از  آیت الله عیسی قاسم  هنگام انتقال به بیمارستان

جدیدترین تصویر از آیت الله عیسی قاسم، رهبر نهضت اسلامی بحرین (چهارشنبه ۲۲ فروردین) هنگام انتقال به بیمارستان

اخبار بحرین را اینجا پیگیری کنید


پنج شنبه 23 فروردین 1397 - 9:16:5

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف