آموزش مکالمه زبان عربی بخش هفتم (بصورت فیلم و ترجمه فارسی)

پنج شنبه 23 فروردین 1397 - 10:42:37

تعلم المحادثة العربية القسم السابع

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف