آموزش مکالمه زبان عربی بخش هشتم (بصورت فیلم و ترجمه فارسی)

شنبه 25 فروردین 1397 - 10:22:41

تعلم المحادثة العربية القسم الثامن

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف