آموزش مکالمه زبان عربی بخش نهم (بصورت فیلم و ترجمه فارسی)

یک شنبه 26 فروردین 1397 - 11:38:0

تعلم المحادثة العربية القسم تاسع

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف