تعلیم رنگها به زبان عربی برای کودکان

یک شنبه 26 فروردین 1397 - 12:18:49

Learn Colors in Arabic for Kids - تعليم الألوان للاطفال باللغة العربية

در این فیلم آموزشی ابتدا رنگها را آموزش میدهد همراه با مثال و در انتها از بینندگان آزمون می گیرد .


یک شنبه 26 فروردین 1397 - 12:18:59

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف