تلاوت سوره مبارکه احزاب در برنامه ثامن الحجج

سه شنبه 28 فروردین 1397 - 10:13:22

مشهد - الکوثر.. تلاوت آیات 21 تا 24 سوره احزاب وسوره کوثر توسط آقای حسین پورکبیر در برنامه ثامن الحجج شبکه جهانی الکوثر از حرم مطهر رضوی.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف