آموزش حج (نماز طواف)

دو شنبه 3 اردیبهشت 1397 - 12:45:26
آموزش حج (نماز طواف)

(سوّمين عملِ عُمره)

پس از انجام طواف، بايد دو ركعت نماز، به نيّت نماز طواف بخواند.

كيفيت نماز طواف:

مانند نماز صبح است، ولى حمد و سوره را مى تواند بلند يا آهسته بخواند.

وقت نماز طواف:

بعد از طواف و قبل از سعى است.

مكان نماز طواف:

كافي است در هر نقطه اي كه عرفاً بگويند پشت مقام است گرچه از مقام دور باشد نماز را بخواند بلكه در اين صورت بعيد نيست كه نماز در هر جاي مسجد الحرام صحيح باشد .

1 ـ بر تمام افراد بالغ و عاقل واجب است كه نمازها را به طور صحيح ياد بگيرند تا تكليف الهى را درست انجام دهند; بخصوص كسى كه قصد عمره يا حج دارد بايد نماز خود را تصحيح كند، تا تمامى نمازها كه از جمله آنها نماز طواف است، به طور صحيح انجام شود.

2 ـ بنابراحتياط واجب بايد پس ازطواف،نماز طواف را زود بجا آورد به طورى كه مردم نگويند بين آنها فاصله شده است.

3 ـ جايز است نماز طواف مستحب را هر جاى مسجدالحرام كه بخواهد بجا آورد.


برای عضویت در کانال سروش الکوثرفارسی کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرامی الکوثرفارسی کلیک کنید

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف