بهترین اعمال ماه شعبان

دو شنبه 3 اردیبهشت 1397 - 14:14:59
بهترین اعمال ماه شعبان

از امام صادق علیه السلام روایت شده است که بهترین اعمال ماه شعبان استغفار و صدقه است .

تهران- الکوثر:  ماه شعبان دروازه ماه رمضان است. بعد از ماه رجب ، راه رسیدن به ماه رمضان؛ شعبان است . ماهی که باید رابطه خود را با خداو خلق خدا بهبود بخشید با قلبی پاک به سمت رمضان رفت . 
از امام صادق علیه السلام روایت شده است که بهترین اعمال ماه شعبان استغفار و صدقه است.
 


از صفحه دین و زندگی الکوثر فارسی دیدن کنید

آموزش سوره های قرآن ویژه کودکان


دو شنبه 3 اردیبهشت 1397 - 14:15:16