یادگیری اسم اعضای خانواده به زبان عربی

چهار شنبه 26 اردیبهشت 1397 - 14:31:26

یادگیری نام اعضا خانواده در زبان عربی - یادگیری خواندن اعضای خانواده نام ها برای بچه ها با زکریا

Learn Family Members names in Arabic – Learn reading Family Members Names for kids with Zakaria


برای عضویت در کانال سروش الکوثرفارسی کلیک کنید

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف