تلاوت قاری ایرانی در موزه قرآن کریم مسجد النبی

چهار شنبه 10 مرداد 1397 - 9:8:35

تهران - الکوثر: تلاوت زیبای قاری ایرانی در موزه قرآن کریم مسجد النبی در مدینه منوره.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف