سکوی اعدام در عربستان !

چهار شنبه 17 مرداد 1397 - 11:27:2
سکوی اعدام در عربستان !

احکام اعدام در شهر جده عربستان روزهای دوشنبه هر هفته در محلی به نام «سکوی اعدام» اجرا می‌شود.

اخبار عربستان را اینجا پیگیری کنید


چهار شنبه 17 مرداد 1397 - 17:27:13

دسته بندی :