حج در نگاه امام خامنه ای؛

حج مظهر عظمت امت اسلامی است

پنج شنبه 25 مرداد 1397 - 15:5:16

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف