طوفان پرده کعبه را کنار زد +ویدئو

دو شنبه 29 مرداد 1397 - 11:44:23

شب گذشته طوفان شدیدی در مکه مکرمه رخ داد تا جایی که این طوفان در اتفاقی نادر پرده خانه خدا را کنار زد.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف