تلاوت سوره حج با صدای ملکوتی استاد شعیشع

چهار شنبه 31 مرداد 1397 - 15:42:41

تهران - الکوثر : تلاوت نورانی و ماندگار سوره حج از ایه 74 تا آخر سوره با صدای استاد شعیشع که در سال 1377 در تهران اجرا شده است.

از صفحه دین و زندگی الکوثر فارسی دیدن کنید

از صفحه ندای نور الکوثر فارسی هم دیدن کنید

آموزش سوره های قرآن ویژه کودکان

  • حج74تاآخرشعیشع1377

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف