در اینجا توقف نکنید ... وادی «المغضوب علیهم» کجاست ؟

پنج شنبه 1 شهریور 1397 - 16:21:46
در اینجا توقف نکنید ... وادی «المغضوب علیهم» کجاست ؟

وادی المحسر که یکی از مناطق اطراف مکه مکرمه است ، منطقه ای است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از توقف در آن نهی فرموده اند.

تهران- الکوثر:  وادی المحسر که وادی النار یا وادی «المغضوب علیهم» نیز نامیده می شود به عرض بیست متر و طول دو کیلومتر بین منی و مزدلفه در اطراف مکه واقع شده است.

حجاج بیت الله الحرام به تبعیت از پیامبر که هر گاه به این وادی می رسید مرکب خود را تندتر حرکت می داد ، هنگام رسیدن به این وادی ، باید به سرعت از آن عبور کنند.

به علت وقوع عذاب الهی و هلاکت سپاه ابرهه حبشی که قصد تخریب کعبه را داشت توسط پرنده های ابابیل در وادی المحسر ، از توقف در این وادی نهی شده است. 


از صفحه گردشگری الکوثر فارسی دیدن کنید


شنبه 29 شهریور 1399 - 17:6:50

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف