شروع ماه محرم ۱۳۹۷ - ۲۰۱۸ - ۱۴۴۰ چه روزی است؟

یک شنبه 11 شهریور 1397 - 16:39:3
شروع ماه محرم ۱۳۹۷ - ۲۰۱۸ - ۱۴۴۰ چه روزی است؟

اولین روز ماه محرم الحرام ۱۳۹۶ (۱۴۳۹) چه روزی است؟

اولین روز محرم ۱۳۹۷ (۱۴۴۰) مصادف است با سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ می باشد.

تاسوعای حسینی محرم ۱۳۹۷ مصادف با چهارشنبه ۲۸ شهریور تاسوعای حسینی و عاشورای حسینی مصادف با پنجشنبه ۲۹ شهریور عاشورای حسینی می باشد.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف