حقوق شیعیان افغانستان ..

80شهید و230زخمی درحمله انتحاری به تظاهرکنندگان شیعه جنبش روشنایی

سه شنبه 20 شهریور 1397 - 11:9:7
80شهید و230زخمی درحمله انتحاری به تظاهرکنندگان شیعه جنبش روشنایی

یک انفجارقوی روز دوم مرداد 1395ساعت 2:30دقیقه بعدازظهر درمیدان دهمزنگ شهرکابل ومحل تجمع "جنبش روشنایی" درمیان شیعیان صورت گرفت.گفته می شودصدای سه انفجار درجمع تظاهرکنندگان شنیده شده است. شاهدان عینی اعلام کرد که عوامل انتحاری لباس زنان برتن داشته وخود را دربین معترضان منفجرکرده است.

تهران- الکوثر:  داعش با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که این گروه مسئولیت حملات انتحاری  درکابل را به عهده گرفت. براساس این پیغام ، این حمله توسط دوتن از افراد این گروه صورت گرفه است.

وزارت بهداشت افغانستان قربانیان این حادثه تروریستی را 80شهید و230زخمی اعلام کرده است.

پس از اعلام تصمیم کابینه دولت افغانستان ازسوی رئیس جمهور این کشور،برای تغییر مسیر پروژ برق 500کیلو ولتی ترکمنستان ، واکنش های گسترده ای دربین مردم برانگیخت. درابتدا قراربود این مسیر از شهرشیعه نشین "بامیان" بگذرد، اما جایگزینی این منطقه با "سالنگ"، اعتراضات اقشار مختلف بامیان و شماری از مقامات سیاسی را در پی داشت که این تصمیم را یک اقدام غیرملی و تبعیض آمیز می دانند و "جنبش روشنایی"به اعتراض ها ، تجمعات و راهپیماییی هایی در افغانستان اطلاق می شود که باهدف اعتراض به این تبعیض صورت می گیرد.

قراراست دراین طرح، انرژی برق ازترکمنستان به افغانستان آمده وپس از عبور از افغانستان به پاکستان برود. برای عبور پروژه برق توتاب دومسیر بامیان و سالنگ پیشنهاد شده بود وبراساس پیشنهاد شرکت آلمانی فیشنر، مسیر بامیان مناسب تراست ولی دولت افغانستان بدون هیچ گونه مشورتی با صاحب نظران ،تصمیم یکجانبه ای اتخاذ کرد که "شیعیان بامیان" آن را علیه خود می دانند.سال گذشته نیز زمانی که سخن از تغییر مسیر به "سالنگ" بود مردم بامیان علیه این تبعیض به خیابان ها آمدند و تظاهرات برپا کردند.


سه شنبه 20 شهریور 1397 - 23:25:19

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف