کلیپ جانسوز وای اگر شام غریبان بشه از محسن چاووشی

پنج شنبه 29 شهریور 1397 - 11:52:39

ای داغ جوون و پیر دیده/دریای غم از کویردیده با این همه غم چیکار کردی؟/که عالم و بی قرار کردی دل داده به دین و سر سپرده/ای آبرو از یزید برده با خنجره و نیزه خو گرفتی/با خون خودت وضو گرفتی چشم تموم دنیا گریون بشه/وای اگه شام غریبون بشه


پنج شنبه 29 شهریور 1397 - 11:52:46

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف