اسامی ترویست های حمله اهواز به همراه سن و مدرک تحصیلی

یک شنبه 8 مهر 1397 - 16:23:28
اسامی ترویست های حمله اهواز به همراه سن و مدرک تحصیلی

احمدمنصوری :۲۸ ساله محل سکونت کوی مندلی مدرک تحصیلی سیکل محمود منصوری :۲۵ ساله محل سکونت کوی مندلی مدرک تحصیلی دوم راهنمایی جوادسواری :۳۰ ساله محل سکونت گلدشت اهواز مدرک تحصیلی سیکل عادل بدوی :۲۶ ساله مدرک تحصیلی پنجم دبستان محل سکونت ملاشیه اهواز و سرباز فراری

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف