جنگ هنوز ادامه دارد

دو شنبه 9 مهر 1397 - 8:41:15

وبگردی: فرماندهان جنگ 8ساله تحمیلی درباره جنگ چه نظری داشتد و جنگ واقعی کدام جنگ است؟

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف