چینی‌ها از 2 موش ماده ۲۹ بچه موش ساختند!

شنبه 21 مهر 1397 - 23:19:4
چینی‌ها از 2 موش ماده ۲۹ بچه موش ساختند!

تهران- الکوثر: پژوهشگران "آکادمی علوم چین" موفق به تولد ۲۹ بچه موش سالم از دو موش ماده شدند. این بچه موش‌ها خود نیز قابلیت باروری دارند.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر به نقل از دیلی‌میل، پژوهشگران  "آکادمی علوم چین" توانستند موش‌های ماده را بدون نیاز به سلول‌های جنسی نر باردار کنند.

"دیوید مولی"(David Molloy) متخصص باروری گفت: من فکر می‌کنم می‌توان یک تخمک را با استفاده نیمی کروموزوم و ویرایش ژنی، بارور ساخت.

دکتر مولی این اظهارات را پس از تولد موش‌های چینی گفت.

این موش‌ها از دو مادر متولد شدند.

" DNA" استخراج شده از تخمک این دو موش ماده سبب تولد ۲۹ نوزاد موش سالم شد.

جالب است که این موش‌های متولد شده خود نیز قابلیت باروری دارند.

در این آزمایش موش‌هایی از دو موش نر نیز متولد شدند ولی عمر این بچه موش‌ها تنها ۴۸ ساعت بود. این موش‌ها حتی جهش‌های ژنتیکی نیز داشتند. برخی از آنها دارای زبان بزرگ و برخی دیگر بدن‌های بزرگ داشتند.

موش‌های دو مادری از سلول‌ بنیادی جنینی "هاپلوئید" تولید شدند.

سلول‌های هاپلوئید، دارای یک سری کروموزوم  هستند. یعنی سری کروموزوم دیگری در آن سلول نیست که با آن جفت باشد.

 

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف