وحدت قبایل یمنی برای تقویت جبهه ها

چهار شنبه 25 مهر 1397 - 22:9:45
وحدت قبایل یمنی برای تقویت جبهه ها

تهران- الکوثر: قبایل یمنی همبستگی خود را برای حمایت از جبهه های نبرد برای مقابله با متجاوزان و گرفتن انتقام خون شهروندان بی دفاع اعلام کردند.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  در پی تشدید حملات متجاوزان سعودی به یمن و ارتکاب جنایات هولناک روزمره علیه ملت یمن، قبایل تهامه با حمایت دیگر قبایل یمنی همه توان خود را برای تقویت جبهه ها به منظور گرفتن انتقام خون هایی که متجاوزان در یمن می ریزند، بسیج کردند. 
زیاد الحسنی خبرنگار شبکه در یمن در گزارشی همراه با پخش تجمع یکی از قبایل یمنی، به افزایش جنایات متجاوزان سعودی و مزدوران آنها در یمن اشاره کرد و افزود: شرکت کنندگان در این تجمع پلاکاردهایی در دست داشتند که شعارهای نوشته شده روی آنها بر ضرورت حضور در جبهه های جنگ برای گرفتن انتقام خون کودکان و شهروندان بی دفاع یمنی که در حملات متجاوزان کشته می شوند، تاکید می کرد. در همین حال اهالی ساحل غربی نیز برای حمایت از جبهه های جنگ با پول و نیروی انسانی تجمعی برگزار کردند و هشدار دادند انتقام خون شهروندان بی دفاع یمنی را خواهند گرفت. 
شرکت کنندگان در این تجمع با اشاره به این که خاک یمن را از لوث وجود متجاوازن و مزدوران پاک خواهند کرد تاکید کردند به دشمنان میگوییم برای مقابله با آنها آماده ایم حال این مقاومت ومقابله هر هزینه های که می خواهد داشته باشد. 


در ادامه گزارش آمده است: قبایل تهامه برای مقابله با متجاوزان تنها نیستند و قبایل دیگر مناطق یمن نیز حمایت خود را از آنها برای مقابله با متجاوزان اعلام کردند. 
یکی از شرکت کنندگان گفت: آنها افراد بی دفاع را هدف حملات خود قرار می دهند و ما نیز برای حمایت از همین افراد مستضعف و بی دفاع آمده ایم. 
خبرنگار ادامه داد: متجاوزان هر قدر هم بر شدت حملات خود بیفزایند، الحدیده همچنان مقاوم و پایدار باقی خواهد ماند و اهالی آن با عزت و سربلندی ایستاده اند و در برابر متجاوزان سر تسلیم فرود نمی آورند. 

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف