نماهنگ «شور اربعین» با صدای حسن کاتب کربلایی

چهار شنبه 2 آبان 1397 - 14:4:37

تهران – الکوثر: نماهنگ فارسی عربی و حماسی شور اربعین با صدای حسن کاتب و همراهی امیر عباس ناهیدی و محمد امین فراتی.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف