مناسک اربعین ضرورت ها و الزام ها

یک شنبه 6 آبان 1397 - 16:39:53
مناسک اربعین ضرورت ها و الزام ها

تحلیل جهانی شدن مناسک زیارت مخصوصه اربعین پدیده ای نیست که با قواعد مادی و مرسوم علمی ممکن باشد. گستره و عمق این پدیده شگرف را تنها می شود در بستر آخرالزمانی فهم کرد.

تهران- الکوثر:   برای فهم و تعمیق عموم مناسک از جمله مناسک "اربعین" سه الزام وجود دارد:

اول: کشف دال مرکزی هریک از مناسک که محور اساسی همه برنامه ها و فعالیت ها ونقطه ای مهم و حساس است. در مناسک اربعین حسینی مفهموم "زیارت" نقطه کانونی است. "زیارت" مفهموم تعالی بخش است که توانسته پاسدار اعتقادات و ارزش ها درطول تاریخ تشیع باشد و کشش بهت انگیز آن جذبه ولایت را شهودی تر ساخته است. نصوص مقدس و سیره بزرگان دین درباره "زیارت"، گویای ابعاد فردی و اجتماعی این مفهوم است.بیان آثارعمیق زیارت خاصه ایجاد انقلاب درونی ، تحول زایی و امیدبخشی به حوزه فردی محدود نمی شود و شامل "زیارت جمعی" نیز می شود.

چنانچه محوریت "زیارت" در فرایند فهم و تعمیق مناسک اربعین نادیده گرفته شود این پدیده از هویت خود تهی می شود و این حرکت ممتاز دچار انحرافاتی عمیق خواهد شد.

دوم: فرایند فهم و تعمیق مناسک دینی زمانی به درستی تکمیل می شودکه مناسک، "مردمی" باشد و حکومت ها و دولت ها فقط نقش راهبردی، تشویق گر و تسهیل کننده داشته باشند و حکومت اسلامی باید بسترساز فعالیت های خودجوش مردمی خاصه جوانان مومن و پرنشاط باشد نه آنکه آنچنان همه ساحت های مناسک را تصدی کند که هم انگیزه های عمومی را کمرنگ سازد و هم حرکت های " آتش به اختیار" را تضعیف و سرکوب.

سوم: آداب و رسوم رایج در فرایند فهم و تعمیق مناسک دینی نقش مهمی دارند.

میزبانان مخلص و بی پیرایه اربعین درکشور عراق براساس سنت چند صد ساله، با آداب و رسوم خاص رفتار میکنند که حکایت ازعمق عشق وزلال صفای ایشان دارد. شیدایی این دلدادگان در پذیرایی از زائران سیدالشهدا(ع) زائران را آنچنان مبهوت می سازد که توصیف آن در بضاعت قلم و دوربین نمی گنجد.در مسیرهای متعدد پیاده روی هرکه با هرچه دارد خود را به زائران رسانده است.در مسیر خادمی فرقی میان فقیر و غنی ،رئیس عشیره و غیر او، مرد و زن، جوان و پیر، صاحب منصب و شهروند عادی وجود ندارد چراکه موکب متعلق به ارباب و مأمن همه زائران اوست.در این میان برپایی موکب های اختصاصی برای ایرانیان و یا قومیت ها، اقشار و استان های مختلف ایران و نپذیرفتن زائران ایرانی بدعتی خطرناک است و زمینه نقار و اختلاف را فراهم می آورد.اگر آداب و رسوم ریشه دار میزبانان عراقی را پاس نداریم، هزینه کرد چند میلیاردی، حداکثر ما را دلخوش به مستحباتی خواهد کرد که برخی واجبات، ضروریات و مصالح امت اسلامی و جامعه شیعی و اجتماع میلیونی زائران اربعین را بر زمین خواهد نهاد.

راهنمای زائران اربعین ؛ مقدمات سفر

راهنمای زائران اربعین؛ امنیت در سفر

راهنمای زائران اربعین؛ آداب سفر اربعین

راهنمای زائران اربعین ؛ احکام

راهنمای زائران اربعین ؛ سفر به عتبات

راهنمای زائران اربعین ؛ بهداشت و سلامت

 


شنبه 23 شهریور 1398 - 16:5:6

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف