آیا امام موسی صدر هنوز زنده است ؟

پنج شنبه 15 آذر 1397 - 17:6:7
آیا امام موسی صدر هنوز زنده است ؟

تهران - الکوثر : صلاح الفحص نماینده جنبش امل لبنان در تهران در گفتگو با شبکه الکوثر به این سوال پاسخ می دهد.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، صلاح الفحص در برنامه «الموعد» شبکه جهانی الکوثر در این خصوص گفت :« بسیاری از مسائل حل شده است به جز مسئله امام موسی صدر. این مسئله ای است که به تلاش همه طرفها نیاز دارد و تنها یک طرف نمی تواند آن را حل کند. همه طرفها شامل ایران ، لبنان و طرفهای بین المللی باید برای حل این مسئله کمک کنند. هنوز ثابت نشده است که امام موسی صدر به شهادت رسیده است. امام موسی صدر زنده است ، برادر بزرگتر ایشان ، سید علی صدر که از ایشان بزرگتر بود همین سال گذشته درگذشت و بنابراین ایشان هم زنده است چرا که هیچ مدرکی دال بر شهادت یا درگذشت ایشان وجود ندارد.»  

الفحص افزود :« کمیته ای لبنانی وجود دارد که در این زمینه تحقیق می کند اما لیبی در این زمینه همکاری نمی کند. بارها از لیبیاییها همکاری در این زمینه خواسته شده است اما آنها توجهی نمی کنند و به هیچ وجه صادق نیستند. همه اخبار و اطلاعاتی که منتقل شده و کمیته لبنانی درباره آن تحقیق کرده است هیچ اعتباری ندارد. اخبار و اطلاعاتی که آنها در اختیار کمیته قرار داده اند متناقض است و هیچ اعتباری ندارد. بنابراین به تلاش و اقدام بیشتری در این زمینه نیاز است.» 


برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید  


پنج شنبه 15 آذر 1397 - 17:11:35

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف