اعلام آمادگی امیر قطر برای گفتگو به منظور حل بحران خلیج فارس

شنبه 24 آذر 1397 - 15:14:8
اعلام آمادگی امیر قطر برای گفتگو به منظور حل بحران خلیج فارس

تهران- الکوثر: تمیم بن حمد آل ثانی ، امیر قطر در سخنرانی خود در هجدهمین نشست دوحه، گفت موضع قطر در برابر بحران خلیج فارس بر اساس گفتگو و دوری جستن از دخالت در امور داخلی کشورها، تغییر نکرده است. 

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  تمیم بن حمد افزود: هر چه هم که اختلافات شدید باشد، گفتگو می تواند شکاف بین طرف ها را از بین ببرد. در این شرایط دشوار، گفتگو باید سرآغاز و پایان کار باشد. این مسئله درباره بحران خلیج فارس هم صادق است که بر اساس آن، کشور ما در محاصره قرار گرفته است. موضع ما برای حل این بحران با پایان محاصره و حل اختلافات با گفتگوی مبتنی بر احترام متقابل و خودداری از دخالت در امور داخلی کشورها، تغییر نکرده است. 
وی خاطر نشان کرد: کشمکش های تمامیت خواهانه جهان را فرا گرفته و باعث ایجاد نظام هایی شده است که ساده ترین حقوق بشر را به رسمیت نمی شناسند. این چالش ها به علت کشمکش های فزاینده سیاسی در نظام جهانی، خطرناکتر می شود. این کشمکش ها تاثیر منفی بر همکاری های بین المللی دارد و باعث برخورد گزینشی با بعضی مسایل و گاهی منجر به توسل به زور و گسترش انواع نژادپرستی می شود. 
امیر قطر همچنین گفت: بخشی از بحران ها و چالش های جهانی در منطقه خاورمیانه قرار دارد که از جمله آنها مسئله فلسطین و کشمکش عربی- اسرائیلی، جنگ عراق، قیام های عربی که در جهان به بهار عربی معروف شد، است. از جمله مشکلات، مهاجرت و بیکاری، امنیت اجتماعی و امنیت غذایی است. 
تمیم بن حمد افزود: پیشرفت فناوری و فضای باز مجازی، انحصار در سخن گفتن و بستن دهان ها را دشوار کرده است. تنگ نظرانی که به دنبال حذف کردن بقیه بودند، چشم انداز خود را از دست داده اند. ما با ایمان به اهمیت سخن و لزوم گفتگو و قطعی بودن تفاوت دیدگاه ها، اصرار داشتیم تربیون های گفتگو و شبکه های اجتماعی برای تبادل نظر در فضای آزاد برای همه، باز باشد.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف