حماس تشکیل دولت وحدت ملی و برگزاری انتخابات را خواستار شد

پنج شنبه 29 آذر 1397 - 11:23:17
حماس تشکیل دولت وحدت ملی و برگزاری انتخابات را خواستار  شد

تهران- الکوثر: عضو دفتر سیاسی جنبش حماس تاکید کرد که راه طبیعی مقابله با خطر چالش های پیش روی مسأله فلسطین، حرکت به سمت تشکیل دولت وحدت ملی و برگزاری انتخابات پس از گذشت ۳ ماه است.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر به نقل از النشره، «خلیل الحیه» عضو دفتر سیاسی جنبش حماس تاکید کرد که راه طبیعی مقابله با خطر چالش های پیش روی مسأله فلسطین، حرکت به سمت تشکیل دولت وحدت ملی و برگزاری انتخابات پس از گذشت ۳ ماه است.

بر اساس این گزارش، وی در سخنانی همچنین به تشریح مهمترین چالش ها در برابر مسأله فلسطین از جمله مسأله قدس، آوارگان، شهرک سازی، تداوم شکاف داخلی و به ویژه جانبداری دولت آمریکا از رژیم صهیونیستی و ضعف جهان عرب و عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی پرداخت.

وی در همین راستا از رسانه های فلسطینی و جهان عرب خواست با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی مقابله کنند و پیامدهای ناگوار این مسئله بر روی آرمان فلسطین و جهان عرب و اسلام را تشریح کنند.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف