سیاست خاورمیانه ای ترامپ: کارهای انجام شده طی دو سال

جمعه 28 دی 1397 - 18:43:27
سیاست خاورمیانه ای ترامپ: کارهای انجام شده طی دو سال

تهران- الکوثر: 20 ژانویه 2019 مصادف با دومین سالگرد آغاز دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا است. وی در آستانه انتخابات از سیاست روسای جمهور پیشین در خاورمیانه انتقاد کرده و قول داد در آینده دخالت ایالات متحده در منطقه را محدود سازد. اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف