تایید حبس ابد علی سلمان و دو نماینده عضو جمعیت الوفاق بحرین

دو شنبه 8 بهمن 1397 - 11:31:27
تایید حبس ابد علی سلمان و دو نماینده عضو جمعیت الوفاق بحرین

تهران- الکوثر: دستگاه قضایی رژیم آل خلیفه حکم نهایی حبس ابد برای علی سلمان و دو معاونش را تایید کردند.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، دیوان عالی بحرین امروز (دوشنبه) حکم حبس ابد برای شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین، بزرگترین گروه شیعه مخالف در این کشور که منحل شده، به همراه حسن سلطان و علی الاسود، دو عضو این جمعیت را تأییدکرد.

دیوان عالی کشور بحرین اعتراض علی سلمان به حکم حبس ابد در پرونده جاسوسی برای قطر را رد کرد. در این جلسه متهم حاضر بود.

در حالیکه حسن سلطان و علی الاسود اعتراضی به این حکم که به طور غیابی علیه آنها صادر شده بود، نکردند.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف