برگزاری ایام سوگواری فاطمیه در زینبیه دمشق

شنبه 20 بهمن 1397 - 15:50:48
برگزاری ایام سوگواری فاطمیه در زینبیه دمشق

وبگردی: پس از هشت سال جنگ ، ایام سوگواری فاطمیه در امنیت کامل در زینبیه دمشق برگزار شد

 

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف