لحظه واژگونی مرگبار قایق در رود دجله عراق

جمعه 2 فروردین 1398 - 14:37:32

شمار قربانیان واژگونی قایق تفریحی در رودخانه دجله در موصل عراق به 100 نفر رسید.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف