فراخوان رهبران اعتراضات سودان برای تظاهرات میلیونی

پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 - 14:19:33
فراخوان رهبران اعتراضات سودان برای تظاهرات میلیونی

تهران- الکوثر: رهبران اعتراضات سودان خواستار برگزاری راهپیمایی میلیونی برای تحویل قدرت به دولت مدنی شدند.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، رهبران اعتراضات سودان با فراخوان برای برگزاری راهپیمایی میلیونی خواستار تحت فشار قرار دادن شورای نظامی انتقالی برای تحویل قدرت به نهاد مدنی شدند.

در همین راستا، احمد الربیع، یکی از رهبران برجسته "جمعیت شاغلین سودان" که در ماه دسامبر اعتراضات علیه عمر البشیر، رئیس جمهور مخلوع را آغاز کرد، تصریح کرد: ما خواستار برگزاری راهپیمایی میلیونی در روز پنجشنبه هستیم.

خبرگزاری رسمی سودان در بیانیه جداگانه‌ای اعلام کرد که این راهپیمایی با درخواست تحویل قدرت به دولت مدنی خواهد بود که درخواست اصلی اعتراض‌کنندگان از زمان سرنگونی البشیر توسط ارتش در ۱۱ آوریل بوده است.

در ۱۹ دسامبر تظاهرات در شهرک "عطبره" علیه تصمیم دولت درخصوص افزایش سه برابری قیمت نان آغاز و به سرعت به اعتراضاتی علیه دولت عمر البشیر تبدیل شد.

از ششم آوریل، هزاران تن از سودانی‌ها مقابل مقر ارتش در مرکز خارطوم جهت فشار آوردن بر شورای نظامی برای تحقق مطالباتشان تحصن کرده‌اند.


پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 - 15:27:57