تقدیر ریاست پارلمان تونس از خبرنگار شبکه الکوثر

یک شنبه 15 اردیبهشت 1398 - 14:26:33
تقدیر ریاست پارلمان تونس از خبرنگار شبکه الکوثر

به مناسبت روز جهانی ازادی رسانه، طی مراسمی در پارلمان تونس، از "وجدی بن مسعود" خبرنگار شبکه جهانی الکوثر در تونس، برای فعالیت حرفه ای و موثر خبری در جامعه تونس، و کمک به فرهنگ سازی تقدیر و تشکر به عمل آمد.

وجدی بن مسعود، خبرنگار شبکه جهانی الکوثر است که رویدادهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور تونس را گزارش میدهد.

وجدی بن مسعود، در مصاحبه با روابط عمومی الکوثر گفت: این یک دستاورد خوب برای شبکه جهانی الکوثر است که توانسته اعتماد مخاطبان شمال افریقا را جذب کند، و شبکه الکوثر به عنوان یک شبکه تاثیرگذار و فرهنگ ساز در تونس شناخته شود و من این تقدیرنامه را به همکارانم در شبکه جهانی الکوثر تقدیم میکنم.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف