گوترش: تنش های تجاری سیستم تجارت چندجانبه را تهدید می کند

شنبه 21 اردیبهشت 1398 - 12:14:6
گوترش: تنش های تجاری سیستم تجارت چندجانبه را تهدید می کند

تهران- الکوثر: دبیرکل سازمان ملل متحد، روح چند جانبه گرایی را در معرض فشار فزاینده دانست و گفت: تنش های تجاری که از سال گذشته افزایش یافته است، سیستم تجارت چندجانبه را تهدید می کند.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، آنتونیو گوترش روز جمعه در شورای عمومی سازمان تجارت جهانی افزود: از زمان پایان جنگ جهانی دوم، ملت ها به یک سیستم نهادهای چند جانبه و موافقتنامه های مربوط به ترویج صلح و پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی عادلانه متوسل شده اند.
وی ادامه داد: سازمان تجارت جهانی، همراه با اسلاف خود یعنی موافقتنامه عمومی بر تعرفه ها و تجارت، اجزای ضروری این سیستم است. تجارت در قلب روابط بین الملل است و سازمان تجارت جهانی در قلب تجارت قرار دارد.
دبیرکل سازمان ملل متحد با تاکید بر اینکه امروزه 'روح چندجانبه گرایی با فشار فزاینده ای روبرو است'، اضافه کرد: من دو روز با مقامات ارشد سازمان ملل متحد جلسه داشتم که مباحث ما دربرگیرنده خیلی از موضوعات اضطراری از گسترش درگیری ها تا چالش های فناوری های نوین و البته تهدید بیش از حد تغییرات آب و هوایی تا اقتصاد و امنیت مشترک ما بود.
گوترش تصریح کرد: در همه این زمینه ها، چند جانبه گرایی پاسخ کلیدی است. فراتر از همه اینها، ما بر سند 2030 و چگونگی دستیابی ما به اهداف توسعه پایدار و جهانی سازی منصفانه تمرکز کردیم.
وی با بیان اینکه در دهه های اخیر شاهد تحولات گذر در اقتصاد جهانی هستیم، اظهار کرد: جهانی سازی کشورها، کسب و کارها و مردم را از هر زمان دیگری متمایزتر کرده است و این فرصت های بزرگی برای رشد و توسعه ایجاد کرده است.
دبیرکل سازمان ملل متحد اضافه کرد: بسیاری از کشورهای در حال توسعه قادر به استفاده از ادغام در اقتصاد جهانی برای دستیابی به رشد سریع اقتصادی هستند که شکاف میان آنها و اقتصادهای پیشرفته تر را محدود می کند.
گوترش، تجارت را بخش جدایی ناپذیر از داستان های موفقیت توسعه نامید و گفت: در سال 1995، سهم کشورهای در حال توسعه در تجارت جهانی کمتر از 30 درصد بود که در سال 2017 به 45 درصد افزایش یافت.
وی افزود: سیستم تجارت چندجانبه که در موافقتنامه عمومی بر تعرفه ها و تجارت و سازمان تجارت جهانی تعبیر شده است، مبنای نهادی برای این تحول مثبت را فراهم کرده است.
دبیرکل سازمان ملل متحد ادامه داد: این دلیل آن است که سند توسعه پایدار 2030 نقش حیاتی تجارت را به رسمیت می شناسد و از جامعه بین المللی می خواهد تا مشارکت جهانی را در تجارت احیا سازند و به یک سیستم معامله منصفانه، بدون تبعیض، باز، مبتنی بر قانون و جهانی تحت سازمان تجارت جهانی متعهد شوند.
گوترش اضافه کرد: بیش از 700 میلیون نفر یا 10 درصد جمعیت جهان همچنان در فقر شدید زندگی می کنند، شامل تعداد زیادی از کشورهای با درآمد متوسط است که منافع تجارت جهانی را مدیریت کرده اند.
وی با تنش های تجاری در سال گذشته اشاره کرد و گفت: تنش های تجاری طی سال گذشته افزایش یافته است تا رشد تجارت خارجی و پایه گذاری سیستم تجارت چند جانبه مبتنی بر قوانین را تهدید کند.
دبیرکل سازمان ملل متحد افزود: این تنش های تجاری یک بازنگری عمده برای احیای مشارکت جهانی مورد نیاز برای توسعه پایدار است.
گوترش تصریح کرد: وقتی تنش های تجاری رو به افزایش است، هیچ برنده ای وجود ندارد، همه به ویژه در میان کشورهای در حال توسعه بازنده هستند.
وی تاکید کرد این تنش اساسی ادامه دار از طریق گفت وگوهای چندجانبه گرایی و همکاری حل می شود. ما نیاز داریم تا برای بازگرداندن روح همکاری های بین المللی و تحکیم این نهاد منحصر به فرد –سازمان تجارت جهانی- که روابط تجارت بین المللی را برای بیش از 70 سال تضمین کرده است، کار کنیم. منبع ایرنا

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف