جدالی حیرت انگیز میان آب و مواد مذاب + فیلم

شنبه 21 اردیبهشت 1398 - 13:30:20
جدالی حیرت انگیز میان آب و مواد مذاب + فیلم

وبگردی: مواد مذابی که از دل زمین به بیرون آمده و به دریا می‌ریزند صحنه های زیبایی را در طبیعت خلق می‌کنند.

تهران- الکوثر:  یکی از زیباترین صحنه هایطبیعت جدال میان و آب و مواد مذاب است. در فیلم ذیل لحظه بیرون آمدن گدازه های آتشفشانی و مواد مذاب از دل زمین و ریختن آن به اقیانوس را مشاهده می کنید.

 

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف