ببینید: وحشت کهنه سرباز آمریکایی از جنگ با ایران

شنبه 4 خرداد 1398 - 17:44:29

"ایران آن کشوری نیست که ما در دهه 1980 با آن روبرو بودیم"

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف