آخرین اخبار از وضعیت جسمی شیخ زکزاکی + جزئیات

چهار شنبه 12 تیر 1398 - 11:31:39
آخرین اخبار از وضعیت جسمی شیخ زکزاکی + جزئیات

تهران- الکوثر: یک متخصص سم‌شناسی بالینی و مسمومیت‌ها با تشریح وضعیت پزشکی رهبر شیعیان نیجریه گفت: شیخ زکزاکی در زندان با دو دسته بیماری مزمن شامل بیماری قلبی و عوارض فشار خون و نیز از عوارض باقی ماندن گلوله‌های متعدد در داخل بدنش رنج می‌برند.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  حمید اولیایی متخصص سم‌شناسی بالینی و مسمومیت‌ها ضمن تشریح آخرین وضعیت پزشکی شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه، اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: پرونده بالینی شیخ زکزاکی شامل شرح حال، معایناتی که بر روی ایشان انجام شده و آزمایش‌هایی که برای ایشان درخواست شده بود و تشخیص‌های افتراقی که توسط گروه پزشکان معاینه‌کننده ایشان در این پرونده موجود است را ملاحظه کردم.

وی افزود: در مجموع شیخ ابراهیم زکزاکی که اکنون در زندان به سر می‌برد از دو دسته بیماری مزمن شامل بیماری قلبی، آنژین صدری و عوارض ناشی از فشار خون و دسته دیگر از بیماری‌هایی که ناشی از باقی ماندن گلوله‌های متعدد داخل بدن ایشان است، رنج می‌برد.

اولیایی با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد ایشان تحت مراقبت مناسبی در زندان قرار ندارند، تصریح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اینکه اجازه داده شده گزارش جامع و کاملی توسط پزشکان معاینه برای ایشان تهیه شود و در فضای عمومی انتشار یابد را باید به فال نیک گرفت، ولی در مجموع، این‌گونه به نظر می‌آید که در گذشته و در داخل زندان مراقبت‌های مناسبی برای ایشان صورت نگرفته که وضعشان به اینجا کشیده شده است.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آن دسته از تشخیص‌ها که در تخصص من به عنوان متخصص مسمومیت‌ها می‌شود این است که ایشان از مسمومیت با سرب رنج می‌برد و علت سطح بالای سرب خون ایشان هم مشخص است.

این متخصص پزشکی قانونی ضمن تشریح وضعیت سطح سرب خون رهبر شیعیان نیجریه، خاطرنشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یک سطح سرب خون از ایشان منتشر شده که ۱۷۰ است و یک آزمایش بعدی نیز از ایشان موجود است که سطح سرب خونشان به ۲۳۰ میکروگرم در دسی‌لیتر رسیده است و این درحالی است که اگر سطح سرب خون بالای ۷۰ باشد، ما به عنوان مسمومیت جدی تلقی می‌کنیم.

اولیایی در تشریح علت افزایش سطح سرب خون شیخ زکزاکی، اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: منشا مسمومیت با سرب به گلوله‌هایی بازمی‌گردد که در بدن ایشان است و گزارش پزشکی نشان می‌دهد که ایشان در نواحی چشم، دست و پا دچار صدمات ناشی از گلوله خوردگی بوده و چون این گلوله‌ها تحت جراحی مناسب قرار نگرفته‌اند، ایشان را به سمت مسمومیت با سرب پیش برده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره عوارض مسمومیت با سرب نیز خاطرنشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مسمومیت با سرب می‌تواند عوارض متعددی در بر داشته باشد، از یک طرف می‌تواند بیماری‌های دستگاه گوارش ایجاد کند و بیمار را به سمت کولیک شکمی سرب پیش ببرد و همچنین می‌تواند موجب یکسری عوارض عصبی در بیمار به شکل کاهش قدرت عضلانی و فلج عضلانی شود.

این متخصص پزشکی قانونی در تشریح بخش دیگری از مشکلات شیخ زکزاکی افزود: بیماری‌های دیگری مانند آنژین صدری و بزرگی بطن چپ قلب نشان می‌دهد که ایشان از فشار خون مزمن رنج می‌برد که تابه‌حال درمان مناسبی صورت نگرفته است.

اولیایی افزود: عوارض گلوله‌خوردگی، آسیب‌هایی به چشم‌ها مخصوصا به چشم راست ایجاد کرده و دید چشم راست ایشان به شدت مختل شده و این اختلال دید چشم چپ ایشان را هم تحت تاثیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قرار داده است.

وی با بیان اینکه ایشان در گزارش پزشکان معاینه، شیخ زکزاکی، دچار لغزندگی مهره‌های گردنی تشخیص داده شده‌ است، گفت: این لغزندگی باعث می‌شود فشار روی ریشه عصبی وارد شده و ایشان را درگیر دردهای شدید گردنی بکند.

این متخصص پزشکی قانونی در پایان با تاکید بر اینکه حکومت‌ها و دولت‌ها موظفند فردی را با هر محکومیتی تحت مراقبت‌های درمانی قرار دهند، افزود: این از اصول اولیه حقوق بشر است و خارج از دید مثبتی که به شیخ زکزاکی در داخل کشور وجود دارد، از دید حقوق بشری وضعیت ایشان نشان می‌دهد که از عوارض جدی ناشی از گلوله‌خوردگی و سایر مشکلات جسمی رنج می‌برد. منبع فارس


چهار شنبه 12 تیر 1398 - 18:2:37

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف