محمد علی الحوثی: سازمان ملل و متجاوزان مسئول نشتي نفت در الحديده هستند

یک شنبه 6 مرداد 1398 - 8:45:20
محمد علی الحوثی:  سازمان ملل و متجاوزان مسئول نشتي نفت در الحديده هستند

تهران- الکوثر:  عضو شورای عالی سیاسی یمن گفت: مسئولیت هر گونه نشتی نفت انبار نفتی شناور شرکت «صافر» واقع در بندر «رأس عیسی» در استان الحدیده برعهده سازمان ملل و کشورهای متجاوز است.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، «محمد علی الحوثی»  گفت: ما مانع مراقبت از انبار نفتی شناور شرکت «صافر» واقع در بندر «رأس عیسی» در استان الحدیده نیستیم بلکه این موضوعی است که ما پیوسته خواستار آنيم. ­

الحوثی همچنين تاکيد کرد: ممانعت فروش نفت انبار نفتی شناور شرکت «صافر» واقع در بندر «رأس عیسی» در استان الحدیده توسط متجاوزان که با آن حقوق کارمندان پرداخت می شود غیر منطقی و غیر انسانی است.


یک شنبه 6 مرداد 1398 - 8:47:59