ارتش سوریه روستای "کفرعین" را آزاد کرد

چهار شنبه 23 مرداد 1398 - 11:40:1
ارتش سوریه روستای "کفرعین" را آزاد کرد

تهران- الکوثر: ارتش و نیروهای مسلح سوریه روستای "کفرعین" در استان ادلب را از کنترل گروه تروریستی جبهه النصره خارج کردند.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، ارتش سوریه در ادامه مبارزه با گروه تروریستی جبهه النصره و تروریست های وابسته در جنوب استان ادلب، روستای کفرعین و بلندی های تل عاس در شرق شهرک الهبیط را آزاد کرد.

با این پیشروی فاصله ارتش سوریه تا شهرک خان شیخون کاهش یافت و براساس گزارش های منتشر شده، روحیه تروریست های موجود در شهرک های اللطامنه، مورک، لطمین و کفرزیتا نیز فروریخته است.

در غرب شهرک خان شیخون نیز شهرک تمانعه از محور شهرک سکیک زیر آتش سنگین ارتش سوریه قرار دارد.

ارتش سوریه برای پیشروی به سوی شهر راهبردی خان شیخون از سمت شرق یا غرب تلاش می کند.

نیروهای مسلح سوریه روز یکشنبه گذشته منطقه تل سکیک، شهرک سکیک و شهرک الهبیط را به طور کامل به کنترل خود درآوردند.

سوریه در هشت سال گذشته شاهد جنگ داخلی و حضور گروه های تروریستی حمایت شده از سوی کشورهای غربی- عربی است که تاکنون صدها هزار کشته و میلیون ها نفر آواره در داخل و خارج این کشور به جا گذاشته است.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف