جزییات جدید از عملیات آویویم: عبور مقاومت از فناوری مدرن اسرائیل

دو شنبه 11 شهریور 1398 - 18:43:47
جزییات جدید از عملیات آویویم: عبور مقاومت از فناوری مدرن اسرائیل

تهران- الکوثر: یک رسانه لبنانی به نقل از منابع ویژه به جزییات جدیدی از عملیات پیروزمندانه روز گذشته رزمندگان حزب الله لبنان در منطقه آویویم در فلسطین اشغالی علیه ارتش رژیم صهیونیستی پرداخت.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، شبکه المیادین جزئیات جدیدی از عملیات مقاومت اسلامی لبنان در آویویم منتشر کرد.

منابع ویژه که به المیادین اعلام کردند: مقاومت آماده انتشار فایل تصویری عملیات روز گذشته در منطقه آویویم هر زمان که فرماندهی صلاح بدانند، است. محل مورد هدف قرار گرفته اتوبانی داخلی شماره ۸۹۹ پشت شهرک آویویم است و محل هدف قرار گرفته ۲ کیلومتر از مرز فاصله دارد و جاده فرعی و خاکی است.

این منابع بیان کردند: خودرو نظامی هدف قرار گرفته یک نفربر وابسته به گردان آویویم است که بیشتر افراد آن از پادگان نزدیک به مرز هستند. این خودرو به آرامی در حال حرکت بود که هدف قرار گرفت و اشغالگران انتظار حمله به این جاده در عمق و پشت جبهه را نداشتند. محل هدف قرار گرفته شده از شهرک مارون الراس و یارون و عیترون دیدی نداشت جز زوایایی که اشغالگران اصلاً انتظار آن را نداشتند.

مننابع مذکور افزودند: اینکه نقطه هدف قرار گرفته جز از زوایه نامشخص قابل رؤیت نیست نشانه تلاش اطلاعاتی قوی مقاومت است. ناحیه روبرو به طور دائم تحت مراقبت قرار داشت و تکنولوژی جدیدی با رادارهای انفرادی و سیستم کشف بی سیمی تحت نظارت شدید بود.

این منابع تاکید کردند: مزایای کورنیتت به کار گرفته شده و قطر انفجار و قدرت و استفاده چند موشک، موفقیت عملیات مقاومت را قطعی کرد. محال است که کشته و زخمی وجود نداشته باشد. آیا فرود اضطراری بالگرد در محل عملیات برای تخلیه مجروحان در دو مرتبه و در معرض خطر سقوط قرار گرفتن این بالگرد در هر لحظه نمایشی است؟ آنچه رخ داد به بازدارندگی اسرائیل ضربه مهلکی زد. پس از عملیات، اشغالگران به قواعد درگیری اذعان کردند. اشغالگران برای اولین در تاریخ خود به اقدامات دفاعی روی آوردند. آنها جبهه روبرو را خالی کردند و ارتش خود را به عقب بردند و شهرک نشینانرا سپر قرار دادند.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف