فیلمی از زمان حمله به تاسیسات نفتی عربستان و تلاش گارد عربستانی برای مقابله با پهپاد با آتشبار

دو شنبه 25 شهریور 1398 - 14:31:45

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف