افز ایش نظامیان هندی در کشمیر

جمعه 29 شهریور 1398 - 17:44:32
افز ایش نظامیان هندی در کشمیر

تهران - الکوثر : دولت هند با هدف سرکوب مردم منطقه کشمیر تحت کنترل این کشور، ۱۸۰ هزار نظامی دیگر را به این منطقه اعزام کرد.با اعزام  این تعداد نظامی جدید هندی به منطقه کشمیر، شمار نظامیان در این منطقه به یک میلیون و 80 هزار نفر رسید.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، دولت هند از یک ماه و نیم پیش تاکنون در منطقه کشمیر تحت این کشور حکومت نظامی اعلام کرده  و این منطقه را محاصره کرده است.مردم منطقه کشمیر تحت کنترل هند با کمبود شدید دارو و مواد غذایی مواجه هستند و روزانه شماری از بیماران به دلیل نرسیدن مواد غذایی و دارویی جان خود را از دست می دهند. 

برنامه دولت هند برای افزایش شمار نظامیان خود در کشمیر نشان می دهد که این کشور همچنان به اعمال سیاست سرکوب و حبس خانگی مردم این منطقه ادامه خواهد داد.به خصوص آنکه در بیش از یک ماه گذشته دولت هند پس از لغو خودمختاری کشمیر با اعلام حکومت نظامی در این منطقه شدیدترین سیاست های سرکوبگرانه را علیه ساکنان ستمدیده کشمیر از چند دهه گذشته تاکنون اعمال کرده است.
اعزام ۱۸۰ هزار نظامی جدید ارتش هند به کشمیر در حالی است که به تازگی دادگاه عالی این کشور با صدور فرمانی پایان حکومت نظامی در کشمیر و بازگشت شرایط عادی به این منطقه را خواستار شده است.

برنامه دولت هند برای افزایش شمار نظامیان خود در کشمیر از سیاست حزب حاکم بی جی پی این کشور در تقابل با حکم دادگاه عالی حکایت دارد.
البته این گمانه مطرح است که دولت هند به دلیل پیامدهای سیاسی و حقوقی ناشی از عدم اجرای حکم دادگاه عالی این کشور در خاتمه دادن به حکومت نظامی در کشمیر بعید است که این حکم را نادیده بگیرد.
اگر چه با گذشت چند روز از صدور حکم دادگاه عالی هند ، دولت این کشور هنوز به حکومت نظامی در کشمیر پایان نداده است این احتمال مطرح است که حزب حاکم بی جی پی در روزهای آینده این حکم را اجرا خواهد کرد و به حکومت نظامی در این منطقه خاتمه می بخشد.
در چنین شرایطی دولت هند قصد دارد سیاست سرکوب و حبس خانگی مردم کشمیر را که درهفته های اخیر با حکومت نظامی دنبال می کرد این بار تحت فشار دادگاه عالی هند با شیوه دیگری در این منطقه اعمال کند که اعزام ۱۸۰ هزار نظامی جدید به کشمیر در همین راستا ارزیابی می شود.

با توجه به انکه دولت هند نمی تواند بیش از حد معمول  زمان اجرای حکم دادگاه عالی این کشور برای  پایان دادن به حکومت نظامی در کشمیر را به تاخیر بیاندازد درصدد است با استقرار نظامیان بیشتری در این منطقه با بازگشت شرایط عادی تردد، پس از حکومت نظامی امکان هر گونه تجمعات کوچک اعتراضی را سلب کند و با قرار دادن ایستگاه های ایست و بازرسی در معابر و خیابان ها در کشمیر، سیاست سرکوب و مهار را در این منطقه به شکل دیگری اجرا کند.

تشدید سیاست های سرکوب مردم کشمیر در حالی است که شماری از کشورها و نهادهای بین المللی و منطقه ای خواستار پایان سیاست فشار بر مردم کشمیر و بازگشت روال عادی زندگی در این منطقه است. 


برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید 


جمعه 29 شهریور 1398 - 17:47:37