چه کنیم که دعاهایمان مستجاب شود؟شرط استجابت دعا چیست؟+فیلم

چهار شنبه 10 مهر 1398 - 12:11:58

بخشی از سخنان دل نشین استاد علیرضا پناهیان در مورد شرط استجابت دعا (اذا سئلک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان )....حتما بینید.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف