روحانی اهل سنت لبنانی تشریح کرد:

حمایت نظریه پرداز وهابیت از یزید بن معاویه و عاملان غارت مدینه

پنج شنبه 11 مهر 1398 - 19:5:10

تهران- الکوثر: امام مسجد جامع خلفای راشدین در شهر طرابلس لبنان، حمایت ابن تیمیه به عنوان بنیانگذار وهابیت از یزید بن معاویه و عاملان غارت شهر مدینه را برملا کرد.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، شیخ محمد الزعبی در برنامه «سیر و عبر» شبکه جهانی الکوثر گفت: ابن تیمیه در فتواهایش به نوعی از غارت شهر مدینه و قتل عام ساکنان آن و تجاوز به زنان این شهر به دستور یزید بن معاویه دفاع می کند. در کتاب «مجموعه الفتاوی» از ابن تیمیه آمده است: «مردم مدینه بیعت خود با یزید را شکستند و کارگزاران او را از شهر بیرون راندند... یزید ارتش خود را به مدینه اعزام کرد و دستور داد اگر آنها تا سه روز اطاعت نکردند، با زور شمشیر وارد شهر شوید و به سربازانش اجازه داد به مدت سه روز هرچه بخواهند در این شهر انجام دهند.... سربازانش طی سه روز در شهر پیامبر، کشتند و غارت کردند و به زنان تجاوز کردند و ...».

شیخ الزعبی افزود: ابن تیمیه سپس با استناد به سخنی از احمد بن حنبل تلاش می کند از این اقدام یزید بن معاویه دفاع کند به طوری که در ادامه به نقل از صالح ابن احمد بن حنبل آورده است: از پدرم پرسیدم چرا یزید را لعن نمی کنی؟ و او پاسخ داد: پسرم، چه زمانی دیدی که پدرت کسی را لعن کند؟!

به گفته شیخ الزعبی، در ادامه کتاب ابن تیمیه آمده است: کسی که به مذهب اهل سنت است، نه یزید را دوست دارد نه او را دشنام می دهد... یزید از نظر علمای مسلمان یکی از حاکمان است که مانند صالحان و اولیاء او را دوست نمی دارند و او را دشنام هم نمی دهند زیرا علما دوست ندارند شخص مسلمانی را لعنت کنند...

امام مسجد جامع طرابلس افزود: در حالی ابن تیمیه مسلمانان را از لعنت کردن یزید باز می دارد که قاطبه علمای مسلمان لعنت کردن او را مجاز دانسته اند. حتی احمد بن حنبل نیز در جای دیگری گفته است چرا بر کسی لعنت نفرستیم که خداوند او را در کتابش لعن کرده است؟ در واقع ابن تیمیه در اینجا فریبکاری کرده و بخشی از سخن احمد بن حنبل را درباره مجاز دانستن لعن یزید، حذف کرده است.

شیخ محمد الزعبی در ادامه افزود: وهابیت همچنین تلاش می کند شمار کشته شدگان در واقعه «حره» (حمله لشکریان یزید به مدینه) را کمتر از تعداد واقعی آن نشان دهد به طوری که وهابی ها تعداد کل کشته شدگان در این ماجرا را 700 نفر ذکر می کنند در حالی که امام الذهبی در تاریخ اسلام به نقل از مالک بن أنس آورده است در حمله لشکریان یزید به شهر مدینه، 700 نفر از انصار و مهاجرین که قرآن را از حفظ داشتند کشته شدند. طبیعی است شمار کل کشته شدگان چندین برابر این رقم باشد زیرا حافظان قرآن بخش کوچکی از ساکنان مدینه را تشکیل می دادند. چنین روایتی از الواقدی هم نقل شده است که در آن تعداد کل کشته شدگان در این رویداد را حدود ده هزار نفر اعلام کرده است. اما علمای وهابی با این ادعا که درباره تعداد کشته شدگان تناقض گفتار وجود دارد تلاش می کنند این جنایت یزید را کوچک جلوه دهند.


از صفحه ندای نور الکوثر فارسی دیدن کنید

اخبار ویژه اربعین را اینجا دنبال کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف