عربی در سفر؛ این قسمت: مکالمه با راننده+فیلم

شنبه 20 مهر 1398 - 17:21:0

ایران-الکوثر: کلیپ کوتاه و مفید آموزش زبان عربی ویژه زائرین اربعین حسینی...موضوع این قسمت: مکالمه با راننده .....بسیار کاربردی


شنبه 20 مهر 1398 - 18:0:22

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف